Món submergit > Escoles > Sortides a la natura

Sortides a la natura

WP Google Maps Error

Para que tu mapa se muestre, asegúrate de insertar la clave de la API de JavaScript de Google Maps en la Mapas->Ajustes->pestaña avanzada

Per la realització de les sortides escolars MónSubmergit proposa diferents punts del mapa de l’Anoia per anar a visitar. Cada centre podrà escollir que li escaigui millor.

Les ubicacions en el mapa responen a espais emblemàtics que evidenciïn la presència de l’aqüífer Carme-Capellades. Es mostren en un mapa interactiu on podem localitzar cadascun dels punts.

AQUEST MAPA ESTÀ PENDENT DE COMPLETAR-SE LA INFORMACIÓ

Per les sortides a la natura que es proposen hi ha un seguit d’activitats comunes que es poden dur a terme independentment del lloc on es realitzin.

Activitats relacionades