Món submergit > Links externs > Primària

Primària

  KitCaixa Curiosity

  L’ensenyament de les ciències basat en la indagació. Recursos i materials per ajudar als docents a utilitzar mètodes d’indagació científica a l’aula.

  Comunitats d’usuaris d’aigües

  Vídeo sobre les comunitats d’usuaris d’aigües que permeten resoldre problemes derivats de la sobreexplotació, contaminació i intrusió marina dels aqüífers. “H20” mostra com, gràcies a la coordinació de tots els consumidors d’aigües d’un aqüífer, s’evita que es malmeti i s’acabi assecant.

  Water Matters

  Materials educatius i recursos diversos sobre l’aigua com a recurs de vida (en anglès).

  Water Education

  Activitats intreractives i recursos per docents i alumnes sobre el cicle de l’aigua.

  Water Education Posters

  Pòsters en PDF descarregables i imprimibles sobre diferents paisatges relacionats amb l’aigua i adequats a diferents nivells educatius.

  The Hydrologic Cycle

  Arxiu en PDF amb il·lustració sobre el cicle de l’aigua per imprimir i pintar.

  Hidrátate, somos agua

  Materials educatius per la campanya “Hidrátate, somos agua” amb un Trivial sobre aquest tema. Materials per l’alumne i pel docent.

  Anatomy of an Aquifer

  Animació que explica com funciona un aqüífer i les seves surgències naturals.

  Canal Educa

  Programa educatiu sobre l’aigua amb molts recursos i activiats sobre el tema que tant poden ser presencials com online.

  Recursos sobre l’aigua

  Vídeos educatius sobre l’aigua, per l’Agència Catalana de l’Aigua: cicle de l’aigua, consum responsable, canvi climàtic i contes.

  Pòsters i quaderns de treball

  Pòsters i quaderns de treball de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre diferents temàtiques: dessalinitzadores, cicle de l’aigua, depuradores, el valor de l’aigua…