Món submergit > Links externs

KitCaixa Curiosity

L’ensenyament de les ciències basat en la indagació. Recursos i materials per ajudar als docents a utilitzar mètodes d’indagació científica a l’aula.

El agua

Diferents recursos i informacions sobre l’aigua a Mèxic i al planeta.

Aprofitar l’aigua del subsòl

L’espai “El medi ambient” mostra com un institut d’educació secundària del Prat de Llobregat aprofita l’aigua d’un aqüífer per regar l’hort del centre.

Comunitats d’usuaris d’aigües

Vídeo sobre les comunitats d’usuaris d’aigües que permeten resoldre problemes derivats de la sobreexplotació, contaminació i intrusió marina dels aqüífers. “H20” mostra com, gràcies a la coordinació de tots els consumidors d’aigües d’un aqüífer, s’evita que es malmeti i s’acabi assecant.

Water Matters

Materials educatius i recursos diversos sobre l’aigua com a recurs de vida (en anglès).

Water Education

Activitats intreractives i recursos per docents i alumnes sobre el cicle de l’aigua.

Water Education Posters

Pòsters en PDF descarregables i imprimibles sobre diferents paisatges relacionats amb l’aigua i adequats a diferents nivells educatius.

The Hydrologic Cycle

Arxiu en PDF amb il·lustració sobre el cicle de l’aigua per imprimir i pintar.

Hidrátate, somos agua

Materials educatius per la campanya “Hidrátate, somos agua” amb un Trivial sobre aquest tema. Materials per l’alumne i pel docent.

Anatomy of an Aquifer

Animació que explica com funciona un aqüífer i les seves surgències naturals.

Experimentació en les classes de ciències

Interessant llistat d’experiments realitzats per docents a la web de Recerca en Acció que mostren algunes de les propostes que han el.laborat els docents dels cursos “L’experimentació en les clases de ciències”.