Món submergit > Qui som?

Qui som?

Aquest projecte s’està duent a terme gràcies a la iniciativa dels membres de la JCUACC (Junta Central d’Usuaris de l’aqüífer de Carme-Capellades), que s’encarrega de vetllar per la cura i manteniment de l’aqüífer, sota la tutela de l’Agència Catalana de l’Aigua. L’abast de la superfície és d’uns 160 km2.

logo_jcuaccLa JCUACC, constituïda al 2003, agrupa tots aquells usuaris que aprofiten l’aigua de l’aqüífer, poden ser empreses, fàbriques, ajuntaments, persones individuals, per tal d’abastir d’aigua a diferents poblacions o bé per a un ús industrial o agrícola.

MónSubmergit vol ser un espai de difusió i coneixement d’aquest aqüífer per tal que des de les escoles i per part de les pròpies famílies es respecti i vetlli pel seu bon estat i manteniment, fent evident la gran importància de l’aigua per la nostra supervivència i la del nostre entorn.

No podem deixar d’agraïr l’ajuda prestada per moltes persones de manera desinteressada que han vetllat pel projecte i han permès que els materials esitguin en les millors condicions: Marta Mota, Vidal Melero, Jaume Ars.