Món submergit > Recursos > E.S.O. > La producció d’aigua potable

La producció d’aigua potable

En aquest vídeo estudiarem com es fa una anàlisi d’aigua i com es transforma l’aigua contaminada en aigua potable en una moderna central de depuració. Veurem les diferents etapes de purificació de l’aigua i els controls de les xarxes de distribució de l’aigua.

Edu3.cat

Et proposem que prenguis nota de quins passos es segueixen per tal de convertir l’aigua en aigua potable i els presentis als teus companys.