Món submergit > Recursos > Primària 2n Cicle > Aigües subterrànies (Groundwater) (2)

Aigües subterrànies (Groundwater) (2)

Et proposem que miris aquest vídeo sobre les aigües subterrànies. Està editat en anglès, però veuràs que no és necessari entendre el que diu per poder veure’l. Si vols pots posar la veu en silenci.

Busca al vídeo el minut aproximat on apareixen aquests fenòmens (pot ser que aparegui en més d’un moment del vídeo):

Evaporació
Precipitació
Aigua subterrània
Surgència natural
Nivell freàtic
Zona saturada i no saturada
El cicle de l’aigua
Filtració
Usuaris de l’aigua subterrània
Sobreexplotació

Per posar-ho en comú podeu utilitzar la tècnica de la pluja d’idees.