Món submergit > Recursos > E.S.O. > Aigües subterrànies (Groundwater) (3)

Aigües subterrànies (Groundwater) (3)

Entre tots intenteu definir què deu dir el vídeo a cada bloc de temes que tracta i escriviu un breu paràgraf per cadascun. Si voleu ho podeu fer mitjançant la pluja d’idees.

Us donem unes pistes per identificar els temes més importants:

Presentació (0:00 a 0:18)
Les aigües subterrànies (0:19 a 0:35)
Aqüífers als Estats Units (0:36 a 0:52)
Com trobar aigua sota terra (0:53 a 1:06)
Zona saturada / no saturada (1:07 a 1:24)
Cicle de l’aigua i els seus conceptes (1:25 a 1:57)
Els usos de l’aigua (3:08 a 3:50)
Sobreexplotació (4:16 a 4:20)
Conclusió (4:21 a 5:00)

Us proposem que editeu el vídeo i graveu l’àudio que narri en català o castellà els textos que heu redactat per cada apartat. Editeu el vídeo i apliqueu-li l’àudio que heu gravat. D’aquesta manera tindreu el vídeo traduït! Ho podeu fer amb el treball col·laboratiu o la tècnica del trencaclosques.