Món submergit > Recursos > E.S.O. > Aqüífers de Catalunya

Aqüífers de Catalunya

14Consulta aquesta pàgina de l’ACA i observa quants aqüífers tenim a Catalunya a banda del de Carme-Capellades (Anoia).

– Et semblen molts? Pocs? Sabies que existien?
– Busca la fitxa del Gaià-Anoia i obre-la. Copia en un document la següent informació:

o   Noms dels municipis que abasta (parcial o totalment).
o   L’extensió total i aflorant (si no saps quina diferencia hi ha pensa en el fet que estem parlant d’unes aigües subterrànies que no es veuen a tot arreu on abasta).
o   Digues si té aqüífers lliures o confinats i què significa en cada cas.
o   Copia la imatge del mapa amb l’extensió de l’aqüífer.
o   Copia una il·lustració que mostra les masses d’aigua de l’aqüífer.

Treballeu mitjançant el treball col·laboratiu o del trencaclosques si ho considereu oportú.