Món submergit > Recursos > Primària 2n Cicle > Contaminació de l’aigua (1)

Contaminació de l’aigua (1)

Com ja has vist les aigües dels aqüífers es poden contaminar. Llegeix aquestes dues notícies sobre aquest tema.

8_noticia

 

Notícia1: Osona

Notícia 2: Àsia

 

Fes les següents tasques:

– Fes un breu resum del que tracta cada notícia.
– Anota la data de cada notícia i la ubicació de l’aqüífer.
– Què és el que contamina les aigües en cada cas?

Podeu utilitzar la tècnica del trencaclosques o del treball col·laboratiu per dur a terme les tasques.