Món submergit > Recursos > E.S.O. > El planeta de l’aigua

El planeta de l’aigua

Mira a classe aquesta breu pel·lícula sobre la importància de l’aigua:

Ara contesteu entre tots mitjançant el debat:

– Quina importància se li dóna a l’aigua dins la pel·lícula?
– Quina idea principal es transmet?
– Quines idees secundàries es manifesten?
– Com podem estalviar aigua?
– Quins avantatges i desavantatges es presenten davant la necessitat d’estalvi d’aigua?