Món submergit > Recursos > E.S.O. > Els estats de l’aigua

Els estats de l’aigua

Quan hem vist el cicle de l’aigua hem pogut comprovar que aquesta passa per diferents estats: sòlid, líquid i gas.

En aquest vídeo s’expliquen aquests canvis d’estat de l’aigua.

Mira’l i anota quins exemples es posen en cada cas: fusió, evaporació, solidificació i condensació.

Penseu entre tots altres exemples  que il·lustrin canvi d’estat per cada cas amb la tècnica de la pluja d’idees.

I si t’atreveixes… filma tu mateix un vídeo on es mostri un o més processos de canvis d’estat de l’aigua!