Món submergit > Recursos > E.S.O. > L’aqüífer del Delta del Llobregat

L’aqüífer del Delta del Llobregat

El creixent consum d’aigua a l’àrea metropolitana i la lluita contra la salinització al delta del Llobregat obliga els gestors a fer fortes inversions en tractaments, controls i reaprofitaments. “El medi ambient” parla de l’aqüífer del delta de Llobregat i de la seva sobreexplotació.

Edu3.cat

Fixa’t en quins problemes manifesta aquest altre aqüífer i fes una llista dels que hi trobis. Intenta dir si l’aqüífer Carme-Capellades podria tenir aquests mateixos problemes o no.