Món submergit > Recursos > Primària 1r Cicle > Matèries en suspensió (1)

Matèries en suspensió (1)

nat5Quan facis una visita a qualsevol dels punts que et recomanem de l’aqüífer et proposem que portis pots petits de vidre o tubs d’assaig per prendre mostres de l’aigua. Així quan arribis a l’escola podràs dur a terme el següent experiment.

Metodologia:

1. Pesa amb una balança digital el pes d’un paper de filtre.

2. Prepara el sistema de filtració: el filtre i el recipient on abocarem l’aigua.

3. Filtra 100 ml d’aigua (ho repetim tres cops; amb aigua de l’aqüífer, amb aigua de l’aixeta i amb aigua destil·lada).

4. Posa a assecar el paper de filtre. Fes-ho amb l’estufa o deixant-ho assecar al sol.

5. Un cop assecat, pesa de nou el paper de filtre.

6. Pren nota dels resultats en aquesta taula i digues quina aigua conté més partícules:

Pes del paper de filtre abans de filtrar-hi l’aigua: …………………….

Pes del paper de filtre després de filtre després de filtrar l’aigua:

– DESTIL·LADA: …………………….
– AIXETA: …………………….
– AQÜIFER: …………………….