Món submergit > Recursos > E.S.O. > Pensem en els topònims (2)

Pensem en els topònims (2)

11Busca al diccionari la definició dels termes “deu” i “espluga”. Comenta’ls i pensa en poblacions o llocs que coneguis que tinguin alguna d’aquestes paraules.

Fes una llista de poblacions properes a la teva que tinguin algun d’aquests termes o altres similars que facin referència a l’aigua (font, llac, torrent…).

Ubica-les a Google Maps. Podeu fer la tasca en grups col·laboratius o amb la tècnica del trencaclosques.