Món submergit > Recursos > Tècniques de treball > Philips 6-6

Philips 6-6

tec_ph6Procediment:
1. Cal que dividim l’aula en grups de 6 persones.
2. Cada grup debatrà el tema durant 6 minuts. Recomanacions per tal de treballar aquesta tècnica:

a. En primer lloc cadascun dels 6 components dóna la seva opinió.
b. Després es debat el tema d’acord amb les 6 opinions expressades.
c. Hi haurà un secretari que anotarà les idees principals que aniran sortint i les exposarà a tots posteriorment.
d. Alguna persona del grup quedarà encarregada de controlar el temps (6 minuts).

3. Es posarà en comú entre tots els grups els resultats de cada debat.

A partir d’aquí tindrem un primer recull d’opinions per poder desenvolupar-les més endavant.