Món submergit > Recursos > E.S.O. > Propietats físiques de l’aigua

Propietats físiques de l’aigua

nat2_paisatgeQuan facis una visita a qualsevol dels punts que et recomanem de l’aqüífer et proposem que portis pots petits de vidre o tubs d’assaig per prendre mostres de l’aigua. Així quan arribis a l’escola podràs dur a terme el següent experiment.

– Agafa altres mostres d’aigua a més de la de l’aqüífer: destil·lada, de l’aixeta i posa-la en vasos de precipitats de vidre.
– Escalfa una mica cada mostra.

Ara omple la taula següent d’acord amb el que observis:

– Fa olor? Quina en fa més?
– Quin color té? N’hi ha alguna més incolora que altra?
– Veus alguna altra cosa que et cridi l’atenció?

 nat2_taula