Món submergit > Recursos > E.S.O. > Tall geogràfic de l’aqüífer

Tall geogràfic de l’aqüífer

Si mirem un tall de perfil de l’aqüífer veurem com es distribueixen els tres nivells de l’aqüífer des de La Llacuna fins a Capellades.

Tm1 fa referència a la capa inferior, La base està formada per un paquet de roques calcàries i dolomies laminades seguides de nivells de dolomies grises. La dolomia és una roca sedimentària d’origen químic.
Tm2 es refereix a la capa mitjana, composta de gresos i argiles vermelles.
Tm3 és la capa superior formada per calcàries i/o dolomies.

12_tallg

 

Ja veus que hi ha zones on l’aigua es troba més propera a la superfície que en d’altres.

Fixa’t en l’esquema i contesta:

– On caldrà perforar menys per extreure aigua?
– On és més difícil extreure’n?