Món submergit > Recursos > Primària 2n Cicle > Tenir cura de l’aqüífer (2)

Tenir cura de l’aqüífer (2)

Llegeix aquesta notícia de la premsa online i contesta les preguntes.

– Què va provocar el descens de nivell de l’aigua de la bassa?

– Què és l’ACA? Si no ho saps busca-ho a internet.

– Quines accions s’haurien d’haver evitat?

– Busca més notícies a internet sobre aquest fet esdevingut al 2011.

Utilitza la tècnica Philips 6-6 per treballar les preguntes.

7_noticia