Món submergit > Recursos > Tècniques de treball > Trencaclosques

Trencaclosques

Procediment:
Aquesta tècnica requereix dos tipus d’agrupaments: l’equip base o habitual (heterogeni) i el d’especialistes o experts (homogeni). Els passos que se segueixen són:

1. Divisió de la classe en grups col·laboratius heterogenis: el tema que volem treballar es divideix en subtemes. Cada subtema el treballarà un alumne del grup (hi ha tants subtemes com alumnes en un grup).
2. Preparació individual: Cada alumne prepara informació de la part que li ha tocat amb les indicacions i materials que li dóna el docent i amb la recerca que fa pel seu compte (internet, llibres, documentacions…).
3. Preparació en grup d’especialistes: Cada alumne es reuneix amb els membres d’altres grups que també han treballat el seu tema, per tal de profunditzar i ampliar coneixements.
4. Grups col·laboratius: Els especialistes retornen als seus grups d’origen i expliquen el contingut del seu tema Es desenvolupa el treball en grup amb els diferents especialistes treballant conjuntament.
Gràfic de l’organització de la tècnica del trencaclosques:

tec_puzzleL’objectiu del grup és que tots puguin aconseguir tenir domini de tot el coneixement i elaborin algun treball conjuntament a cadascun dels grups. Es tracta d’una forma específica de fer treball col·laboratiu.