Món submergit > Recursos > E.S.O. > Un dia… la bassa es va buidar (2)

Un dia… la bassa es va buidar (2)

Als anys 1999 i 2001 la bassa de Capellades es va arribar a buidar completament. Des de l’ajuntament es va decidir impermeabilitzar la bassa, fent que la surgència per on arriba l’aigua a aquesta quedés eliminada. D’aquesta manera la bassa deixava de ser el baròmetre que servia per comprovar l’estat de l’aqüífer. Davant aquesta iniciativa es va generar un moviment ciutadà que va acabar amb una acampada en mig de la bassa per impedir-ho. Finalment les obres van ser cancel·lades.

13_cape2
Font imatge

13_cape1
Font imatge

Elabora una infografia que mostri el procés de l’incident de Capellades, i que reculli informacions com ara:

– Característiques de la bassa.
– Procés que es va seguir al llarg de tot el fenomen.
– Avantatges i desavantatges de la impermeabilització.

Inclou fotografies i gràfics si ho veus oportú.

Aquesta tasca la podeu fer en petits grups de 3 o 4 persones. Treballeu mitjançant el treball col·laboratiu o del trencaclosques si ho considereu oportú.

Et proposem aquesta eina online per fer-ho: http://www.easel.ly/
Recorda que les infografies tenen un format molt específic i transmeten informació mitjançant dibuixos i textos molt breus. Aquí tens una breu explicació per agafar idees: http://www.slideshare.net/ernestprats/representaci-grfica-del-coneixement-les-infografies