Món submergit > Recursos > Primària 1r Cicle > Un dia… la bassa es va buidar (1)

Un dia… la bassa es va buidar (1)

Als anys 1999 i 2001 la bassa de Capellades es va arribar a buidar completament. Des de l’ajuntament es va decidir impermeabilitzar la bassa, fent que la surgència per on arriba l’aigua a aquesta quedés eliminada. D’aquesta manera la bassa deixava de ser el baròmetre que servia per comprovar l’estat de l’aqüífer. Davant aquesta iniciativa es va generar un moviment ciutadà que va acabar amb una acampada en mig de la bassa per impedir-ho. Finalment les obres van ser cancel·lades.

 13_cape2
Font imatge

13_cape1
Font imatge

Feu petits grups de 4 o 5 i busqueu notícies a internet sobre aquest fet i elaboreu un dossier de premsa sobre el tema. També podeu buscar altres informacions més actuals sobre l’estat de la bassa en diferents períodes fins l’actualitat. Expliqueu el que heu trobat a la resta de la classe.

Treballeu mitjançant el treball col·laboratiu o del trencaclosques si ho considereu oportú.